HandlagetTrans-2.gif
Välkommen Aktuellt Aktiviteter Butiken Galleri Kontakt Bli medlem
Akvarellerna Brodöserna Kurs/studiecirkel Medlemsmöten Vardagsrummet Spinnstuga Utställningar Boktips Stickcafé Återbruk Marknader
Vardagsrum.jpg

Aktiviteter

Föreningslokalen och litet pentry fungerar som kurs- och samlingslokal för våra medlemmar. Här finns hantverksbibliotek och tidskrifter. Här har vi temakvällar, "öppet-hus"kvällar och spinnstuga.

Ibland ordnas temadagar och workshops då en medlem eller inhyrd hantverkare demonstrerar någon intressant teknik. I den mån det är möjligt får besökaren själv prova på. I många fall går det vidare till en kurs eller studiecirkel.

Vi försöker hitta på spännande kurser/studiecirklar och tar gärna emot tips från våra medlemmar. Utfärder och studiebesök finns också med i våra planer.